Archív článkov

Dôležité body..

11.08.2011 12:24
Osoby majú len vtedy nárok na rodinné prídavky, ak sa ich stredisko životných záujmov nachádza v Rakúsku. Stredisko životných záujmov je v štáte, ku ktorému má osoba bližšie osobné a hospodárske vzťahy ( ak je napr. jediným zdrojom príjmov príjem v Rakúsku, či už na základe...

Nárok na rodinné prídavky majú:

11.08.2011 12:21
Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky. Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o  výživu dieťaťa, ak nie je na to...

Dôležité body zo zákona o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz 376/1967:

11.08.2011 12:15
Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu v rodinných prídavkoch (Differenzzahlung). Osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy štátu, ktorého nie je štátnym...

Nárok v oboch štatoch

11.08.2011 12:12
V prípade  nárokov na rodinné dávky v dvoch členských štátoch sa určí podľa odseku 1. prednostné právo štátu, ktorý bude rodinné dávky vyplácať a to až do výšky, podľa zákonov platných v danom členskom štáte. Druhý členský štát poskytne v prípade potreby rozdielový...

Rakusko alebo Slovensko?

11.08.2011 12:09
1. V prípade ževznikne nárok na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti t.z. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať. Prednost sa určuje podľa: nároku na základe buď živnostenskej, alebo závislej...

Prvá správa

11.08.2011 09:03
Dnes bol spustený náš nový blog. Prosím sledujte ho, budeme sa snažiť prinášať vždy aktuálne informácie. Čítať správy tohto blogu je možné aj cez RSS kanál.

Nová akcia

11.08.2011 09:03
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Záznamy: 31 - 37 zo 37
<< 1 | 2 | 3 | 4