Daňové bonusy v Rakúsku

 

Každý zamestnanec v Rakúsku ako aj samostatne zárobkovo činné osoby majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy.

Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa-Kinderabsetzbetrag. Od roku 2009 je výška bonusu 58,40eur na mesiac na každé dieťa. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).

Okrem toho si môžu samoživitelia rodín(Alleinverdiener) a samoživitelia detí(Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. Tieto bonusy sa v prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti vyplácajú ako negatívna daň.

 

Výška daňového bonusu:

  • bez detí: 364,00€ ročne
  • príplatok na jedno dieťa: 130,00€ ročne
  • príplatok na druhé dieťa: 175,00€ ročne
  • príplatok na tretie a každé ďalšie dieťa: 220,00€

 

Celková výška bonusu s príplatkom:

  • na jedno dieťa: 494,00€
  • na dve deti: 669,00€
  • na tri deti: 889,00€
  • na štyri deti: 1 109,00€

 

Pri každom ďalšom dieťati sa suma zvyšuje o 220,00€.

  • Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť zníženie základu dane a to o sumu vo výške 220€ na každé dieťa, na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky.

 

Daňový bonus na Slovensku

Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus. Nárok na daňový bonus majú daňovníci, ktorý spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Výška daňového bonusu bola do 30.6.2010 20,00€ a od. 1.7.2010 je to suma vo výške 20,02€ mesačne na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

 

 

POZOR!!!  O daňové bonusy možete požiadať aj spätne. !!!!!!