Archív článkov

...........

11.08.2011 17:40
An:   Finanzamt.. cislo Bezirku (pre Vieden) Adresa: PSC. Mesto ...       Betreff: Antrag auf Rückzahlung vom Guthaben   Sehr geehrte Damen und Herren,   hier mit bitte ich Sie...

Ako na to?

11.08.2011 17:13
Po ohlásení živnosti je každý podnikateľ povinný do jedného mesiaca ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade. Stačí neformálne prihlásenie buď písomnou alebo ústnou Formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý podnikateľ zvyčajne obdrží už pri založení živnosti....

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

11.08.2011 17:11
Každý podnikateľ si musí samozrejme viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung je súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok – v našom...

...................

11.08.2011 16:53
Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung) Doplnkové poistenie v  nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby (Arbeitslosenversicherung für Selbsständige) Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzversicherung in der...

......................

11.08.2011 16:48
Vznik poistenia Od 1. januára 2008 sú živnostníci, ktorí sú zdravotne poistení podľa zákona GSVG, povinní na základe zákona o podnikovom dôchodkovom zabezpečení pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) platiť príspevky...

.....

11.08.2011 16:32
V otázka znie. Budem mať v Rakúsku nárok na dôchodok a po akom čase mu tento nárok vznikne? Vznik nároku na dôchodok v rámci krajín EHS upravuje NARIADENIE RADY (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa...

Definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:23
Je dôležité pripomenúť, čo hovorí zákon o zisťovaní definitívneho vymeriavacieho základu. V prvých troch rokoch poistenia sa vypočítavajú odvody z minimálneho vymeriavacieho základu(537,78€). Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období...

Predbežný a definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:16
Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne(ďalej len SVA) je rozhodujúci vymeriavací základ. Keďže u nových prevádzkovateľov živnosti ešte nie je známa výška ich príjmu, s ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. Pre rok 2009 je to...

.........

11.08.2011 13:57
Es ist sicher lusstig, als eine Betreuerin zu arbeiten . Weg von der eigener Familie, von dem blöden Haushalt, den schreienden Kindern, die jede zwei Stunden dur die ganze Nachbarschaft rufen.. Mamaaaa wann gibt es was zum Essen?....   Es ist sicher lusstig, jede 14 Tage den...

postup pri vybavovani rodinnych pridavkov v Rakusku..

11.08.2011 12:29
Rozvedené matky z deťmi – samo živiteľky: Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku  a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku.  Najrýchlejšou  cestou ako získať rodinné prídavky...
Záznamy: 21 - 30 zo 37
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>