WKO..

WKO – Wirtschaftskammer Österreich

členstvo vo WKO

Otvorením živnosti sa stáva každý podnikateľ automaticky členom hospodárskej komory v Rakúsku a aj členom príslušných odborových organizácií. Každá spolková krajina ma vlastnú hospodársku komoru. Príslušnosť ku hospodárskej komore je určená miestom, na ktoré je prihlásená živnosť alebo v ktorej pôsobnosti je vykonávaná podnikateľská činnosť.

Po ohlásení živnosti dostane každý podnikateľ dôležité informácie členstve v hospodárskej komore a prístupové dáta, ktorými sa môže prihlásiť na internetovej stránke. Každý podnikateľ ma tam zriadený svoj účet, kde nájde informácie o svojej živnosti a iné zaujímavosti.

 

Poplatky

Súčasne musí každý podnikateľ platiť členské poplatky. Podnikatelia, ktorých ročný obrat nepresahuje sumu 150.000€ a ktorý nemajú žiadnych zamestnancov, platia len základný členský poplatok – Grundumlage. Výška členského je vo všetkých spolkových krajinách rozdielna. Výšku členského schvaľuje každoročne zhromaždenie odborovej organizácie a musí ju schváliť prezídium príslušnej krajinnej hospodárskej komory. Najnižšia je vo Viedni a dolnom Rakúsku – 40€ a najvyššia v spolkovej krajine Kärnten - 138€. Členské príspevky slúžia výlučne na financovanie odborových skupín a odborových zväzov a ich činnosti.

Členské poplatky sa uhrádzajú raz ročne, počas celej doby prevádzkovania živnosti.

V prípade pozastavenia živnosti počas celého jedného roku, je podnikateľ povinný uhradiť len 50% z ročného členského.

V prípade, že podnikateľ prevádzkuje živnosť menej ako pol roka, musí takisto zaplatiť členské len vo výške 50% z ročného členského.

V prípade, že podnikateľ je napr. 4 mesiace členom odborovej organizácie v jednej spolkovej krajine zaplatí len 50% z ročného členského poplatku. Po preložení živnosti do inej spolkovej krajiny, kde vykonáva podnikateľskú činnosť zvyšných 8 mesiacov, musí zaplatiť celé členské.

 

Ukončenie členstva

Povinnosť platenia poplatkov zaniká až zrušením živnosti.

"Uspatie/Zobudenie zivnosti" Pozastavenie, obnovenie zivnosti - - Ruhendmeldung/Wiederbetrieb

...........

11.08.2011 17:44
DER GEWERBEAUSÜBUNG GEMÄß § 93 GEWO 1994   Ruhendmeldung/Wiederbetrieb    Betriebsinhaber: ...   meldet sein Gewerbe:   mit dem Standort:   ab ____________________ ruhend. (Datum der Stillegung)   ab ____________________ wieder an....

Zrusenie zivnosti - ohlasenie na WKO - Anzeige der Zurücklegung des Gewerbes

.........................

11.08.2011 17:53
An die Bezirkshauptmannschaft ......................................................... An den Stadtmagistrat: ....................................................................     Betreff: Anzeige der Zurücklegung des Gewerbes      ...