Financny urad

Vznik daňovej povinnosti

Príjmy opatrovateľov sa zaradzujú, podľa zákona o dani z príjmu (EStG 1988),  medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb). Miesto , kde má  opatrovateľ  prihlásenú živnosť sa považuje za sídlo prevádzky. S pravidla je to pacient, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom) . Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11.000€ (platí pre r.2009) - Pri obmedzenej daňovej povinnosti je to len 2 000€. Pri prekročení tejto hranice vzniká automatický povinnosť podania daňového priznania z dani z prímu a povinnosť odviesť daň.  Termín na podanie daňového priznania je 30.Apríl v  roku, ktorý nasleduje po roku , v ktorom boli dosiahnuté príjmy.

 

Povinnosť podania daňového priznania

V zásade je povinná každá osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou podať daňové priznanie vtedy, keď je na podanie vyzvaná príslušným finančným úradom. (§ 42 Abs. 1 Z 1 EStG 1988), t.z. keď je jej poštou doručená výzva, alebo sú jej poštou doručené daňové formuláre.

V prípade že neprišla žiadna výzva z finančného úradu, je potrebné určiť, či dosiahnuté príjmy, obsahujú aj príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu. (§ 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988)

Ak takéto príjmy nie sú, potom je pre podnikateľa smerodajná výška jeho čistého príjmu. U opatrovateľov je to poväčšine príjem z opatrovateľskej činnosti(vrátane príp. iných zdaniteľných  príjmov dosiahnutých v Rakúsku). V prípade, že čistý príjem je pod hranicou 11.000€ (platí od roku 2009 – do roku 2008 to bolo 10.000€) nie je nutné podávať daňové priznanie (§ 42 Abs. 1 Z 3 EStG).

Opatrovatelia, ktorý vykonávali pracovnú činnosť  najskôr ako zamestnanci(v závislom pomere) a potom si otvorili živnosť, musia podať v Rakúsku daňové priznanie. V tomto prípade často dochádza k vráteniu daní zaplatených v preddavkoch na daň zo závislej činnosti. Záleží samozrejme na celkovej výške príjmov tak zo závislej ako aj nezávislej činnosti.

Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia podnikateľovi .

 

Výška dane

 

Výška dane v Rakúsku sa určuje podľa výšky príjmov (progresívna daň):

Príjem do výšky 11.000eur je oslobodený od dane, čiže sa nezdaňuje.

Príjem od 11.000 do 25.000 eur podlieha 36,50% dani.

Príjem od 25.000 do 60.000 eur podlieha 43,214% dani.

Príjem nad 60.000 podlieha 50% dani.

Ako si zistim moj prijem?

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

11.08.2011 17:11
Každý podnikateľ si musí samozrejme viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung je súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok – v našom...

Prvy krat na Financnom urade...

Ako na to?

11.08.2011 17:13
Po ohlásení živnosti je každý podnikateľ povinný do jedného mesiaca ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade. Stačí neformálne prihlásenie buď písomnou alebo ústnou Formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý podnikateľ zvyčajne obdrží už pri založení živnosti....

Ziadost na vyplatenie negativnej dane ( uz ked ste dostali sek so sumou ze mate Guthaben)

...........

11.08.2011 17:40
An:   Finanzamt.. cislo Bezirku (pre Vieden) Adresa: PSC. Mesto ...       Betreff: Antrag auf Rückzahlung vom Guthaben   Sehr geehrte Damen und Herren,   hier mit bitte ich Sie...

Zrušenie živnosti: Ohlasenie finnanzamt..

.......

11.08.2011 17:50
Pri zruseni zivnosti je VASOU povinnostou odhlasit sa z uradov a aj od lekarov.. Na WKO sa odhlasujete bud pisomnu ziadost alebo nieco ako som Vam sem hodila.   Na Finanzamt sa odhlasujete Verf25 - najdete nna nete. https://www.bmf.gv.at/Service/Anwend/FormDB/show_mast.asp ......

Einnahmen-Ausgaben Rechnung

...............

11.08.2011 18:00
  Name:  .................................................