Predbežný a definitívny vymeriavací základ

11.08.2011 16:16

Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne(ďalej len SVA) je rozhodujúci vymeriavací základ. Keďže u nových prevádzkovateľov živnosti ešte nie je známa výška ich príjmu, s ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. Pre rok 2009 je to suma  537,78eur. Z tejto sumy sa odvody vypočítavajú prvé 3 roky. Po 3 rokoch sa vymeriavací základ zvyšuje pre odvody do penzijného fondu na sumu 743,20eur a v zdravotnom poistení a na dôchodkové zabezpečenie SZČO na sumu 667,02eur. Výška poistného na úrazové poistenie sa počas celého poistného obdobia nemení.

 

Tieto vymeriavacie základy treba považovať za priebežné a tie sa upravujú po zistení skutočného príjmu poistenca. Skutočný príjem poistenca sa zistí  po podaní daňového priznania poistencom na príslušnom finančnom úrade. Finančný úrad vydá rozhodnutie – Einkommenssteuerbescheid a kópiu zasiela do SVA.

Poistné sa platí štvrťročne. Zaplatiť sa musí do konca druhého mesiaca každého štvrťroka – teda do 28.Februára, 31. Mája, 31. Augusta, 30. Novembra.

Poistné sa vypočítava podľa vzorca:

Vymeriavací základ na platenie poistného   x   poistná sadzba   =   poistné

 

1-3 rok podnikania – vymeriavací základ:  537,78

Penzijné poistenie 17,50% 94,11 Penzionsversicherung - PV
Zdravotné poistenie 7,65% 41,14 Krankenversicherung - KV
Úrazové poistenie fix.suma 8,20 Umfallversicherung - UV
Dôchodkové zabezpečenie SZČO 1,53% 8,23 Selbständigenvorsorge - SV
    151,68  

 

 

 

 

 

 

od 4 roku – vymeriavací základ:   PV = 743,20eur, KV, SV = 667,02eur

Penzijné poistenie 17,50% 130,06 Penzionsversicherung - PV
Zdravotné poistenie 7,65% 51,03 Krankenversicherung - KV
Úrazové poistenie fix.suma 8,20 Umfallversicherung - UV
Dôchodkové zabezpečenie SZČO 1,53% 10,21 Selbständigenvorsorge - SV
    199,50

 

 

 

 

 

Aktuálne hodnoty od 1.1.2011